Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti

Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2020 za kmetije

Povzetek 

Naša kmetija spada med ekološke kmetij. Na javnem razpisu v letu 2020 je  kandidirala za posodobitev hladilnega sistema, nakup nove pnevmatske stiskalnice, etiketirke in barique sodov. S tem bomo povečali produktivnost kleti in ustvarili optimalne pogoje za staranje vin v hrastovih sodih in povečanje kvalitete naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe večji produktivnosti kmetije in po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

Glavne dejavnosti

V vinski kleti smo nadomestili obstoječo pnevmatsko stiskalnico s tehnološko naprednejši in zmogljivejšo. Zamenjali smo tudi obstoječo zastarelo etiketirko in hladilni sistem kleti. Nabavili smo nove barique hrastove sode kapacitete 600l.

Cilji

 • Povečanje produktivnosti predelave;
 • Vzdrževanje optimalne temperature vin v inox sodih;
 • podaljšati staranja vina;
 • dvig kvalitete vina;
 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP
 • zavezanost k ekološki pridelavi in predelavi.

 

Pričakovani rezultati

 • Povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov;
 • posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
 • povečanje izvoza;
 • ekološka predelava grozdja v vino;
 • zmanjševane emisije TGP.

 

Naziv aktivnosti

Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova 7. javnega razpisa iz podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2021 za kmetije

Potek

Naša kmetija spada med ekološke kmetij. Na javnem razpisu v letu 2022 je  kandidirala za nakup lesenih sodov. S tem bomo povečali produktivnost kleti in ustvarili optimalne pogoje za staranje vin v hrastovih sodih in povečanje kvalitete naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe po večji produktivnosti kmetije in po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

Glavne dejavnosti

V vinski kleti smo nabavili nove hrastove sode kapacitete 500 L in 1000 L za potrebe maceracije in skladiščenja vina.

Cilji

 • Povečanje produktivnosti predelave;
 • Vzdrževanje optimalne maceracije;
 • podaljšati staranja vina;
 • dvig kvalitete vina;
 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP
 • zavezanost k ekološki pridelavi in predelavi.


Pričakovani rezultati

 • Povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov;
 • posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
 • povečanje izvoza;
 • ekološka predelava grozdja v vino;
 • zmanjševane emisije TGP.

 

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).